Send oss en forespørsel

Installasjon i næringsbygg

Installasjon i næringsbygg

TA KONTAKT:

Håvard Morken Gartland

Installatør/avdelingsleder

  hmg@ottadalen.com
  61 23 22 40 / 909 24 246

Vi har bred kompetanse på installasjon i næringsbygg og anlegg. Vi tar på oss store og små prosjekter innen svakstrøm og sterkstrøm.

Blant anlegg vi har utført kan vi nevne:

 • Skjåk renseanlegg:  Sterkstrøm, brannvarsling og nødlys
 • Smådøla kraftverk: Samarbeid med Siemens på arbeider i tunnel, servicehus, kraftstasjon og dam/inntaksanlegg. Utførte arbeider med lukesystem for Brødrene Dahl. Arbeidet bestod av ordinær installasjon i bygg, signal og kontrollanlegg, samt montasjearbeid på høyspentanlegget.
 • Statnett Vågåmo Trafo: Jordingsanlegg på mottak og fordelingsanlegg for line fra Øvre Otta. Installasjon i nytt garasjeanlegg og kontorfløy for hovedadministrasjonen for Statnett Øst.
 • Vågåmo Vassverk: Leveranse og installasjon av sterkstrømsanlegg, brann, nødlys, porttelefon og adgangskontroll.
 • 12 PU-boliger med kontorer og fellesareal, Vågå: Vi leverte sterkstrømsanlegg, brann, nødlys, tele/data nettverk, porttelefon og adgangskontroll.
 • Lokalmedisinsk senter, Otta (LMS). Her leverte vi alle svakstrøms installasjoner. Samarbeidsprosjekt med Eløk.
 • Lom flerbrukshus – Utgard: Vi leverte alle sterk- og svakstrømsinstallasjoner i nytt kulturhus, skole og idrettshall. Ferdig desember 2013.
 • Vågå helsestasjon: Installasjon av alle sterkstrøm- og svakstrøms installasjoner. Ferdig februar 2014
 • Statnett Øvre Vinstra: Vi utførte alle sterk- og svakstrøms installasjoner i nytt kontrollhus.
 • NAV kontor Dombås: Vi installerte alle sterk- og svakstrøms installasjoner samt sikkerhetsanlegg. Ferdig mars 2014.
 • NAV kontor Skjåk: Vi installerte alle sterkog svakstrøms installasjoner samt sikkerhetsanlegg. Ferdig august 2014.
 • Ombygging Vågå Helseheim: Dette var en jobb som vi avsluttet i mars 2015 som innebefattet alle sterk og svakstrøms installasjoner.
 • Sparebank 1 Lom og Skjåk: Installasjoner i nye banklokaler i Vågå ferdig mai 2015
 • Vinstra Videregående Skole: Vi utførte alt av svakstrømsarbeider.
 • Murgarden Lom: Vi leverte alt av elektroinstallasjoner
 • Rehabilitering av Lom svømmehall: Belysning og tekniske installasjoner.
 • Lom Helseheim: Alt av elektroinstallasjoner i forbindelse med rehabilitering.
 • Skjåk skule: Vi leverte svak- og sterkstrøms-installasjoner
 • Skjåkheimen: Rehabilitering. Vi leverte svak- og sterkstrøms-installasjoner, samt pasientvarslingsanlegg.

Kraftmontasje

Vi har de siste 3 årene vært med på flere montasjearbeider i samarbeid med Oppland Elektro AS og Statnett Øst stasjonsgruppe Vågå. Vi har hatt personell på følgende anlegg de siste årene:

 • Ballangen fordelingsstasjon
 • Nytt kontroll og fordelingsanlegg Refsdal
 • Kraftstasjon i Bagn
 • Ventilasjonsanlegg og høyspentskinnemontasje på Eidsiva anlegg i Rendalen
 • Nytt Statnett anlegg på Aura ved Sunndalsøra
 • Renovering uteanlegg Vågåmo Trafo
 • Renovering styring og bryteranlegg Vågåmo Trafo

Ta kontakt så priser vi ditt prosjekt.