Send oss en forespørsel

El-bil lading

Elbil-laderSkal du lade el-bil hjemme?

Da må du sørge for at du har utstyr for sikker hjemme-ladning.

På fast parkeringsplass for ladning av elbil må sikkerhet mot overbelastning og jordfeil ivaretas. Dersom eksisterende kurs med vanlig kontakt skal benyttes for regelmessig ladning vil dette være å anse som en bruksendring etter §16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg som krever at anlegget «skal være egnet til forutsatt bruk».

Bakgrunnen er at ladning av elbil vil innebære en vesentlig endring i belastningsmønster og type belastning. Selv om en vanlig kontakt kan tilkobles med 16A er den ikke laget for denne høye belastingen over tid. DSB erfarer ofte varmgang og smelteskader ved tilsyn. Slike skader er en stor risiko for brann. I tillegg vil ladesystemet i elbilen maskere en vanlig jordfeilbryter som da ikke vil fungere ved jordfeil.

 

 

5 tips for sikker elbil lading

1.Kontakt din installatør og sørg for et riktig dimensjonert elektrisk anlegg!

Lading av ladbare biler er spesielt belastende for det elektriske anlegget fordi store energimengder skal overføres – og gjerne hver natt. Elektriske anlegg i boliger er ikke beregnet for denne belastningen. Vern om din nattesøvn – skaff deg en sikker elbillader!

 

2.Ikke plugg elbilen rett i en vanlig stikkontakt i garasjen eller via skjøteledning.

Å lade elbilen gjennom et ordinært strømuttak kan sammenlignes med å pumpe bensin gjennom et sugerør. Det går seint og i verste fall vil ikke sugerøret tåle belastningen. Alle elbileiere bør få montert et dedikert ladepunkt sikret med separat strømkurs. Få jobben gjort av en autorisert el-installatør, ikke nøye deg med enklere og mer usikre løsninger.

 

3.Elbilforeningens klare anbefaling er å bruke en ladeboks med kontrollenheten hengende på veggen eller på en stolpe.

En ladeboks tilkoblet anlegget med en riktig dimensjonert kurs med tilsvarende ledning og jordfeilbryter er et must for en sikker lading av din elbil/hybridbil. Det finens både enkle og smarte elbilladere. De siste fungerer med RFID-brikke og/eller smarttelefon som lett gir mulighet for automatisk ladestrømbegrensning og måling strøm-forbruk per bruker.

 

4.Sats på en elbillader av kvalitet!

Elbilladeren skal tåle å bli utsatt for mekaniske belastninger og vanninntrenging. Den skal kunne plasseres hvor som helst. Vanlig plassering er rett på husveggen ved gårdsplassen eller i garasjen, hvor det kan være fuktig.

 

5.Skaff deg en effektiv elbillader!

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) anbefaler Mode 3 med type 2-kontakt eller med fast kabel type 1 eller type 2 for private boliger. Mode 3 type 2-ladere er bygget for å tåle den høye belastningen ladingen fører til over lengre tid. Mens lading med vanlig stikkontakt er begrenset til rundt 2,5 kW per time, kan du lade opptil 22 kW per time med en type 2-kontakt.