Vi tar miljø på alvor, og arbeider stadig for å forbedre vår påvirkning på det ytre miljø.

Det gjør vi ved å:
– Holde energiforbruket nede i våre lokaler
– Redusere det økologiske fotavtrykket til våre operasjoner
– Utvikle og fremme løsninger for energieffektivisering
– Sørge for oppfyllelse av lover og forskrifter

Miljøbedriften Ottadalen Installasjon AS
Ottadalen Installasjon AS har siden 2011 vært sertifisert Miljøfyrtårn. Det arbeides kontinuerlig for å redusere energiforbruket i egne bygg, redusere papirforbruk og sortere avfall til gjenbruk. Ottadalen Installasjon sørger for, gjennom opplæring og informasjon, at alt personell kjenner til og arbeider i henhold til vår miljøpolitikk.
Krav til leverandører
Ottadalen Installasjon sine leverandører må ha miljøsertifisering eller dokumentere bedriftens miljøhåndtering på annen måte. Det godtas ikke barnearbeid, sosial dumping eller at virksomheten er en belastning for miljøet utover det som er godtatt.