EL-kontroll i henhold til NEK 405-3

TA KONTAKT:

Uno Løken

EL-kontrollør

  uno.loken@ottadalen.com
  900 60 697

Internkontroll

Vi utfører internkontroll av det elektriske opplegget i driftsbygninger innen landbruket

Vi kan med vår fagkunnskap utarbeide rutiner og  sjekklister, samt utføre full kontroll av:

  • El-anlegg
  • Brannvarslingsanlegg

 

Ved en El-kontroll av dine driftsbygninger går vi gjennom det elektriske anlegget og avdekker eventuelle feil og mangler. Dette er et viktig ledd i å forebygge varmegang og brann. Som en del av kontrollen går vi over ditt anlegg med termograferings-kamera som avdekker eventuelle skulte feil ved anlegget.