EL-kontroll i henhold til NEK 405-3

TA KONTAKT:

Uno Løken

EL-kontrollør

  uno.loken@ottadalen.com
  900 60 697

Sertifisering elkontrollVi utfører internkontroll av dine næringslokaler.

Dersom bedriften din ikke har etablert slike rutiner kan vi hjelpe dere med dette. Vi kan med vår fagkunnskap utarbeide rutiner, sjekklister og utføre full el-kontroll av:

  • Det elektriske anlegget
  • Thermofotografering
  • Brannvarslingsanlegg
  • Nødlysanlegg
  • Adgangskontrollanlegg

El-kontroll utføres av sertifisert personell.