Vi utfører el-kontroll i.h.h.t NEK 402-2

TA KONTAKT:

Uno Løken

EL-kontrollør

  uno.loken@ottadalen.com
  900 60 697

Sertifisert kontrollørVi utfører el-kontroll av din bolig

El-kontrollen foretas ved hjelp av målinger i tillegg til visuell sjekk av anlegget og omfatter i hovedsak: inntakssikringer, sikringsskap, jordingsanlegg, sikringer, apparater og utstyr, skjøteledninger, defekt materiell og elsikkerhetsinformasjon.

Tilkoblingene i sikringsskapene blir kontrollert for å avdekke om det kan være antydning til varmeutvikling.

El-kontrollen utføres av sertifisert personell.