EL-kontroll i henhold til NEK 405-3

TA KONTAKT:

Uno Løken

EL-kontrollør

  uno.loken@ottadalen.com
  900 60 697

Sertifisering elkontroll

Vi utfører elkontroll av driftsbygninger innen landbruket

Vi kan med vår fagkunnskap utarbeide rutiner, sjekklister og utføre full kontroll av:

  • El-anlegg
  • Thermofotografering
  • Brannvarslingsanlegg

Ved en El-kontroll av dine driftsbygninger går vi gjennom det elektriske anlegget og avdekker eventuelle feil og mangler. Dette er et viktig ledd i å forebygge varmegang og brann.